Studio Shakti

Joga dance

Yoga dance je ples koji se bazira na slijedovima jogičkih asana praćenih usklađenim disanjem.

Orgonski generator
čaša1

Orgonski stalak za vodu

Orgonizirajte i pročistite vodu za piće

Mali podložak za čašu - 150 kn
Veliki podložak za bocu - 250…

Intervjui
Alma Marukić Čalić

Akupunktura za kućne ljubimce

Doktorica Alma Marukić - Čalić ima neobične pacijente, ali i neobičnu metodu liječenja. Na njenom terepeutskom ležaju zateći ćete četveronoge,…
 

Suradnici
Vladimir Maruševac

Čudnovati MMS - panacea novog doba

Piše: Vladimir Maruševac

Miracle Mineral Supplement - MMS
Čudesni mineralni dodatak

Trgovački naziv MMS označava 28…